Dariaus_Gireno_ 2B_Kybartai

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai, Vilkaviškio rajono sav.

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Kybartų darna“
Statybos užbaigimo data: 2015-11-13
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-151113-000107