Darvino g.26_Kybartai

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Darvino g. 26, Kybartai

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Darvino g. 26, Kybartai, Vilkaviškio rajono sav.

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Kybartų darna“
Statybos užbaigimo data: 2015-12-08
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-151208-00121