Vilkaviškis - Kęstučio g.10 - 1

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Vilkuva“
Statybos užbaigimo data: 2015-12-18
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-151218-00130