Tarybų g.7_Panorama1-2

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Tarybų g. 7, Kybartai

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Tarybų g. 7, Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Kybartų darna“
Statybos užbaigimo data: 2015-09-29
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-150929-00085