Vienybes_27_Vilkaviskis

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Vienybės g. 27, Vilkaviškis

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Vienybės g. 27, Vilkaviškis

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Vilkuva“
Statybos užbaigimo data: 2015-11-13
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-151113-00106