Vilkaviškis - Vilniaus g.8 - 1

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Vilniaus g. 8, Vilkaviškis
Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Vilkuva“
Statybos užbaigimo data: 2015-12-18
Statybos užbaigimo akto nr.