Vytauto_21_Sakiai

Priduotas objektas: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas, Vytauto g. 21, Šakiai

Vilkasta Priduoti objektai

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas), Vytauto g. 21, Šakiai

Užsakovo keliamas tikslas: atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius sutaupyti ne mažiau kaip 40 % šiluminės energijos. Tikslas pasiektas.
Užsakovas: UAB „Šakių komunalinis ūkis“
Statybos užbaigimo data: 2015-06-15
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-150615-00041