Alvito_vaiku_soc_globos_namai

Priduotas objektas: vaikų socialinės globos pastato Alvito k. statyba

Vilkasta Priduoti objektai

Naujo vaikų socialinės globos pastato Alvito k., Vilkaviškio rajono sav., statybos darbai

Užsakovas: VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai
Statybos užbaigimo data: 2015-05-15
Statybos užbaigimo akto nr. SUA-40-150515-0034