Inžinerinės paslaugos

Padedame užsakovui valdyti projektą nuo pat pirmųjų projekto rengimo žingsnių iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Teikiame šias inžinerines paslaugas:

Statybos valdymo – užtikriname sklandžią projekto eigą visuose etapuose, organizuojame kokybišką statinio statybos ir jos priežiūros darbą.

Sąmatų skaičiavimo ir sudarymo – apskaičiuojame ir paruošiame finansinius dokumentus pagal darbų apimtis bei reikalingus medžiagų, mechanizmų ir darbo užmokesčio resursus.

Statinio statybos techninės priežiūros – atliekame projekto techninės dalies kontrolę pagal statybos rangos sutartį, statinio projektą, įstatymus bei kitas teisines nuostatas, tikriname statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo nustatome pastato energijos suvartojimą, įvertiname jo energinį naudingumą, priskiriame energinio naudingumo klasę ir išduodame pastato energinio naudingumą patvirtinantį sertifikatą. Taip pat organizuojame pastato sandarumo bandymus.

Bendraukime